По следите на египетските лешояди в Албания

17.08.2012
Наблюдение на сметище в Албания (БДЗП/С.Николов)

На територията на Балканския полуостров, египетският лешояд обитава 5 страни: България, Гърция, Македония, Турция и Албания. В резултат от дейности, изпълнявани по LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152) се следи гнездовата численост на вида в България и Гърция. Благодарение на финансиране, осигурено от Кралското дружество за защите на птиците (RSPB), през настоящата година е направен мониторинг на гнездовата численост на вида в Македония и е инициирано изследване в Турция.

След експедицията в Епир, през периода 9-16.08.2012 бе проведена втора българо-гръцка екпедиция, с участието на БДЗП и HOS, за актуализиране на гнездовата численост на египеткия лешояд в Албания. Екипите от експерти обиколиха стари находища на вида в южната част на страната, където по литературни данни популацията е с най-голяма гъстота. Бяха посетени над 20 гнездови територии, от които само в 7 бяха определени като активни. По време на експедицията бяха наблюдавани и множество белошипи ветрушки (Falco naumanni).

Предварителна информация за разпространението на египетския лешояд в Албания беше любезно предоставена от Бен Халман.

За повече информация:

Владимир Добрев
Отговорник природозащитни дейности
към проект: „Помощ за египетския лешояд” LIFE10 NAT/BG/000152
ел. поща: vladimir.dobrev@bspb.org

Пейзаж от южна Албания (БДЗП/С.Николов)
Наблюдение на гнездова територия на египетски лешояд в Албания (БДЗП/С.Николов)
Гнездо на египетски лешояд в Албания (БДЗП/С.Николов)
Пейзаж от южна Албания (БДЗП/С.Николов)
Овцете и козите са най-често отглежданите животни в Албания и числеността им през последните години се увеличава (БДЗП/С.Николов)
Овцете и козите са най-често отглежданите животни в Албания и числеността им през последните години се увеличава (БДЗП/С.Николов)
Белошипи ветрушки / Falco naumanni / (БДЗП/Г.Герджиков)
Екипът (БДЗП/Г.Герджиков)
Назад
Помощ за египетския лешояд спечели престижната награда Натура 2000

Помощ за египетския лешояд спечели престижната награда Натура 2000

По случай Деня на мигриращите птици следим полета на застрашените египетски лешояди

По случай Деня на мигриращите птици следим полета на застрашените египетски лешояди