По следите на египетските лешояди в Албания

17.08.2012
Наблюдение на сметище в Албания (БДЗП/С.Николов)

На територията на Балканския полуостров, египетският лешояд обитава 5 страни: България, Гърция, Македония, Турция и Албания. В резултат от дейности, изпълнявани по LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152) се следи гнездовата численост на вида в България и Гърция. Благодарение на финансиране, осигурено от Кралското дружество за защите на птиците (RSPB), през настоящата година е направен мониторинг на гнездовата численост на вида в Македония и е инициирано изследване в Турция.

След експедицията в Епир, през периода 9-16.08.2012 бе проведена втора българо-гръцка екпедиция, с участието на БДЗП и HOS, за актуализиране на гнездовата численост на египеткия лешояд в Албания. Екипите от експерти обиколиха стари находища на вида в южната част на страната, където по литературни данни популацията е с най-голяма гъстота. Бяха посетени над 20 гнездови територии, от които само в 7 бяха определени като активни. По време на експедицията бяха наблюдавани и множество белошипи ветрушки (Falco naumanni).

Предварителна информация за разпространението на египетския лешояд в Албания беше любезно предоставена от Бен Халман.

За повече информация:

Владимир Добрев
Отговорник природозащитни дейности
към проект: „Помощ за египетския лешояд” LIFE10 NAT/BG/000152
ел. поща: vladimir.dobrev@bspb.org

Пейзаж от южна Албания (БДЗП/С.Николов)
Наблюдение на гнездова територия на египетски лешояд в Албания (БДЗП/С.Николов)
Гнездо на египетски лешояд в Албания (БДЗП/С.Николов)
Пейзаж от южна Албания (БДЗП/С.Николов)
Овцете и козите са най-често отглежданите животни в Албания и числеността им през последните години се увеличава (БДЗП/С.Николов)
Овцете и козите са най-често отглежданите животни в Албания и числеността им през последните години се увеличава (БДЗП/С.Николов)
Белошипи ветрушки / Falco naumanni / (БДЗП/Г.Герджиков)
Екипът (БДЗП/Г.Герджиков)
Назад
Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

Нови ремонтни дейности в Спасителния център на Зелени балкани

Нови ремонтни дейности в Спасителния център на Зелени балкани