Първи опит за прилагане на метода на осиновяването при диви египетски лешояди за подсилване на популацията на вида в България

28.06.2018
  • Начало
  • Новини
  • Първи опит за прилагане на метода на осиновяването при диви египетски лешояди за подсилване на популацията на вида в България
© Зелени Балкани

„Осиновяването“ е един от успешно прилаганите методи за подсилване на популациите на хищни птици, включително и лешояди. Той представлява поставяне на излюпени на затворено малки в диви гнезда с приемни родители. При прилагането на метода има много тънкости, като възраст на малките, мониторинг на приемните родители, последващо наблюдение на поведението на птиците след вмешателството и готовност за бърза реакция при наличие на проблем. При египетския лешояд този метод се използва при размножителни програми на затворено, но приложението му в дивата природа е слабо проучено.

През миналата седмица екип на Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“  поставиха бебе египетски лешояд на възраст около две седмици, излюпено в зоопарка в Прага, в гнездо на диви египетски лешояди в Източни Родопи. Целта бе лешоядчето да бъде отгледано в диви условия и така напълно да бъде подготвено за живот в природата. Приемните родители имат едно бебе, няколко дни по-малко от поставеното, като разликата им е напълно нормална, както при излюпени в едно гнездо птици.

Скоро след поставянето обаче, екипът забеляза неочаквано и необичайно за вида агресивно поведение на новото лешоядче спрямо дивото малко. Въпреки посещението на мъжката птица и опита й да нахрани двете бебета, агресивното поведение на лешоядчето, излюпено на затворено, не спря. Това наложи спешна намеса и преместване на лешоядчето от Прага в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Там то бе поставено под двойката, която за пръв път тази година излюпи свое малко, но и тук поставеното лешоядче отново прояви агресия. Вероятно причината за проявената агресия е свързана с времето, което транспортираното малко е прекарало само, както и с индивидуалните качества на младата птица, но не и с конкуренция за храна между нея и приемното малко. Последвалата бърза реакция на екипа на Спасителния център с отстраняване, допълнително захранване и повторно връщане обратно в гнездото на „новото“ малко даде резултат, и още на следващия ден в птичето семейство настъпи мир и спокойствие. Благодарение на поставените камери за видеонаблюдение в гнездото през последвалите дни екипът на Зелени Балкани се увери, че всичко там е наред, малкото е прието добре и двете лешоядчета се радват на топлите грижи на своите родители.

Екип на БДЗП проследи здравословното състояние на дивото лешоядче от гнездовата ниша в Източните Родопи и установи, че е стабилно и няма основания за притеснения. След като отрасне достатъчно в Спасителния център, ще бъде направен опит малкото от зоопарка в Прага да бъде освободено отново в дивата природа. Спрямо определени фактори и по преценка на специалистите това може да се случи и чрез друг метод – т.нар. хакинг – поставяне на млади птици в адаптационна волиера в скална ниша, която вече е готова и очаква своите обитатели.

Тази пролет в рамките на проекта бе тестван и друг метод за подсилване на популацията на вида чрез пускане в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, по метода на забавеното освобождаване. След няколко месечен престой в Спасителния център на Зелени Балкани, четири едногодишни египетски лешояда, излюпени в  зоопарковете в  Прага и Йерез, бяха преместени в специална адаптационна волиера в Източни Родопи, където близо два месеца се подготвяха за живот в дивата природа, като преди да бъдат освободени бяха маркирани със сателитни предаватели, за да се проследи адаптацията им в природата. Целта на всички тези методи е да бъде намерен най-добрият подход за целите на бъдеща програма за възстановяване на вида на Балканите.

Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Малкото лешоядче е дарено по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
Назад
Следим на живо още едно семейство египетски лешояди

Следим на живо още едно семейство египетски лешояди

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка