БДЗП допринесе за изготвяне на план за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка

22.02.2017

Заключителен семинар за плана за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка 16-19.2.2017, Толедо, Испания / © Andre Botha

От 6-ти до 9-ти февруари 2017 г. в Шарях, Обединени арабски емирства (ОАЕ), се проведе четвъртият и последен от серията регионални семинари за разработване на план за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия, организиран от Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU). В семинара се включиха 35 участника от различни държави, сред които и експерт от Българското дружество за защита на птиците, който представи пред аудиторията Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP). Миналата година през октомври БДЗП участва в предишен семинар от серията,  проведен в Националния парк Монфрагуе, Екстремадура, Испания.

Основен фокус на работната група бяха пет вида лешояди, сред които и египетският лешояд – класифициран като „Застрашен“ в Червения списък на застрашените видове, както и черния и брадатия лешояд, посочени като „Почти застрашени от изчезване“.

Близкият изток е изключително важен за лешоядите поради две причини: той приютява важни  гнездящи популации и е миграционен път за мигриращите видове лешояди, много от които гнездят в Европа и Азия. Затова и международното сътрудничество е от решаващо значение за разработването и прилагането на съгласувани действия за опазването на тези видове птици.

Планът за действие за опазване на лешоядите в Африка и Евразия обхваща 15 вида лешояди, а териториите, през които мигрират, гнездят и зимуват се простират на повече от 120 страни в Африка, Азия, Европа и Близкия Изток. Общата цел на плана е да преустанови сегашните драстични спадове в популацията на лешоядите и да възстанови природозащитния статус до благоприятно ниво.   

БДЗП взе активно участие и в заключителния и обобщаващ семинар в Толедо, Испания, който се проведе от 16-ти до 19-ти февруари и имаше за цел да представи първия проект на плана за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка. Черновата на плана включва най-актуалните данни за състоянието на видовете лешояди и подробен анализ на заплахите, които водят до тяхното изчезване. Целта е планът да бъде приложен в рамките на териториалния обхват на всички видове и да насърчи съвместните природозащитни международни усилия.

Проектопланът ще бъде изпратен за обществено обсъждане в следващите няколко седмици, като  окончателния вариант ще бъде представен на 12-та среща на  Конференцията на страните (COP12) към CMS през Октомври 2017 г. на Филипините. Напомняме, че финалният вариант на Планa за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP), по който доскоро бе проведено обществено допитване, организирано от CMS/RaptorsMoU, заедно с LIFE проекта на БДЗП: „Помощ за египетския лешояд“, ще бъде ключов елемент от Плана за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка.

за повече информация виж тук
Топ новини
Архив новини
Видео
Видео архив
Пътуване към спасението
Полезни връзки