Доклад за работата на екипите с кучета за борба с отровите в Гърция през 2015 г.

26.05.2016

сн. Елзбиета Крет / WWF Гърция

 

В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ през март 2014 г. в Централна Гърция и Тракия бяха сформирани два екипа с кучета за борба с отровите. Тяхната цел, със съдействието и на местни институции, е контрол и своевременно отстраняване на отровни примамки и отровени животни от природата, за да бъде предотвратено последвашо отравяне на други животни.

Екипите с кучета патрулират предимно в районите в Гърция, обитавани от египетски лешояди, но и не само в тях. Приоритетни са териториите, в които често са ставали подобни инциденти и тези, за които горските служби, служители в природни паркове или обикновени хора сигнализират за наблюдения на отрови или мъртви животни.

През 2015-та, втората година от работата на екипите с кучета, за 64 дни са проведени 46 патрулни акции в Централна Гърция и 21 в Тракия и са обиколени 171км. По време на 16 от патрулите са намерени общо 39 умрели от отравяне животни. Най-чести жертви са кучетата (овчарски и ловджийски) – 24бр. (61.6% от всички намерени животни), следват лисиците – 9бр. (23.1% от всички намерени животни). Освен тях, са намерени отровени два белоглави лешояда, два вълка, и две домашни котки (съответно по 5.1% всички намерени животни). Открити са общо 48 отровни примамки (обикновено парче отровено месо, но също така има случаи с намерени восъчни "капсули", съдържащи животински мазнини и токсични вещества). Основните подозрения за  причините за използването на отровни примамки бяха: убиване на лисици и вълци, контролиране на популацията на бездомни кучета  и лични спорове между пастири и / или ловци.

Токсикологичните анализи показаха наличието на три активни съставки: две от тях са пестициди, форат и карбофуран (и двата забранени в Гърция), а третата съставка е силно токсичният калиев цианид. Някои от резултатите от текущите анализи не бяха готови по време на написването на доклада.

Обобщавайки резултатите от работата на екипите за двете години (2014та и 2015та), получихме следните резултати: Общо са проведени 155 патрулни акции, които са покрили общо 376кн. В 35 от тях, са намерени 66 отровени животни и 52 отровни примамки. Отново най-често срещаните видове са отровени кучета (овчарски и / или ловни кучета), с общ брой от 45 мъртви индивиди (68,2% от констатираните), последвани от лисицата с 13 мъртви индивида (19,7% от констатираните). 77% от инцидентите на отравяне настъпили през периода, когато египетския лешояд пребивава в Гърция (април-септември).

 В заключение, работата на екипите с кучета за борба с отровите се е доказала като иновативен и ефективен начин за превенция, който дава положителна насока в борбата с нелегалното използване на отровни примамки. В допълнение, тази дейност потенциално може да спаси от сигурна смърт много мършоядни птици и животни, в това число и световно застрашеният египетски лешояд. Числеността на вида е дотолкова намаляла, че всеки един загинал от отровите индивид се отразява пагубно на цялата популация.


Докладът за 2015-та година на гръцки с резюме на английски език е наличен тук.

 

за повече информация виж тук
Топ новини
Архив новини

Видео в реално време

Видео
Видео архив
Животът на египетския лешояд
Полезни връзки